CỒN Y TẾ 70ĐỘ KHÁNG KHUẨN

140,000

Cồn Y Tế 70độ kháng khuẩn, hàng công ty, có chứng nhận đầy đủ, đảm bảo chất lượng

  • Can 5 lít